Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri

  • Bilirkişi hizmetleri
  • Danışmanlık hizmetleri
  • İş güvenliği kanununa göre binanın elektrik tesisat kontrolünün ve bakımının yapılması
  • Proje özelliğine göre işletme ve bakım talimatları hazırlama hizmetleri
  • Topraklama ölçüm hizmetleri
  • Termal kamera ile sistem izleme ve raporlama hizmeti
  • Yüksek gerilim işletme sorumluluğu